Cimnastik Eğitimi

Cimnastik yapan her çocuk aynı gelişim aşamalarından geçer ama her çocuğun aynı zamanda kendilerine özgü gelişim hızları vardır.

Bazı çocuklar aylar geçmesine karşın beklenen gelişimi göstermekte biraz yavaş kalabilir.

Bazıları da alışılmışın ötesinde hızlı olabilir. Başlangıçta yavaş olanlar ileride hızlanıp açıklarını kapatabilirken hızlı başlayanlar da zamanla yavaşlayabilir.

Büyüme ve olgunlaşma birbirini takip eden şaşmaz bir sıralama izler.Fakat her çocuğun gelişim ve olgunlaşma hızı farklı olabilir.

Cimnastik eğitiminin temeli sporcunun yeterlilik seviyesine göre adım adım motor gelişim basamaklarını eğitmek, mükemmelleştirmek,

yetenek özelliklerine göre yönlendirmek ve sonuçta çocukların isteklerini de dikkate alarak en iyi şekilde gelişimlerini sağlamaktır.

Yeterlilik yapılacak olan harekete veya göreve bireyin biyolojik ve bilişsel olarak uyum sağlayabilecek, anlayabilecek ve uygulayabilecek

olgunluk seviyesinde olma durumunu ifade eder.

Sporcunun yeterlilik seviyesine göre eğitim programı planlamak adım adım ilerleyen bir süreç için önemli bir yaklaşımdır.

Ayrıca doğru zamanda, doğru eğitim verilmezse de normal gelişim engellenmiş olur.

Sporcuya doğru bilişsel becerilerin ve motor becerilerinin öğretimi için kulüplere ve eğitmenlere büyük görev düşer.

Her sporcunun olgunluk seviyesine göre becerilerin eğitimi açısından hassas olduğu dönemler vardır.

Sağlıklı gelişim için çocukların yeterlilik seviyesine göre değerlendirme ve eğitim programları oluşturulmalıdır.

Kalıtımsal özellikler doğru eğitimle geliştirilirse başarı sağlanabilir.

Yetenek potansiyeline sahip olmak başarıyı doğuştan garantilemek anlamına gelmez.

Doğru eğitim sayesinde bütünüyle yetenek potansiyeli geliştirilebilir.

Bu beceriler dayanıklılık, kuvvet, güç, sürat ve benzeri kalıtımsal temeli olan özelliklerdir.

Bir sporcunun yetiştirilmesi uzun süreli, zahmetli bir süreçtir.

Tüm bu emeklerin boşa gitmemesi için öncelikle doğru yeteneğin belirlenmesi ve uygun branşa yönlendirilmesi önemlidir.

Cimnastik erken yaşlarda olgunlaşan temel motor becerilerin gerekli olduğu bir branşdır.

Sporcunun ritmik cimnastik eğitiminden önce fiziksel yeterliliklerine göre temel eğitimlerini tamamlamaları ve kendi vücutlarını

çok yönlü kullanmayı öğrenmeleri gerekir.

Cimnastik sporcunun becerilerinin çok yönlü ve maksimum seviyede geliştirmesine, karar verme becerilerini kazanmalarına yardımcı olur.

Cimnastik eğitiminde mükemmelliğe ve elit düzeye ulaşmak için en önemli etken öncelikle fiziksel yeterliliği geliştirmek,sporcu için en önemli

malzeme olan vücudun sağlığını korumak, antrenman programlarını planlamaktır.

Kinestetik özellikler ve akrobatik beceriler gerektiren, kasların, tendonların ve eklemlerin içinde bulunan reseptörlerin ve bedensel hareketlerin

kullanımıyla uygulanan bu branşda erken uzmanlaşmak gerekir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı için erken yaşlarda eğitime başlamak önemlidir.

Doğru zamanlamayla yapılmayan cimnastik çalışmaları ya sporcuların yetersiz seviyede kalmasına ya da aşırı yüklenme sorunlarına bağlı

olarak sakatlanmalara neden olur.

 

Please follow and like us: